REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 444kWORD 47k
21.12.2016
PE596.680v01-00
 
B8-1410/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par artemizinīnu tuberkulozes ārstēšanā


Mireille D’Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par artemizinīnu tuberkulozes ārstēšanā   
B8-1410/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem 2015. gadā ar tuberkulozi slimoja 10,4 miljoni cilvēku, no kuriem 1,8 miljoni jau ir miruši, un tā kā tuberkuloze ir viena no desmit galvenajiem mirstības cēloņiem pasaulē, jo viena trešā daļa pasaules iedzīvotāju pārnēsā tuberkulozes mikobaktēriju (Mycobacterium tuberculosis) latentā formā;

B.  tā kā 2015. gadā 480 000 cilvēku slimoja ar tuberkulozi, kas ir multirezistenta pret antibiotikām, un tā kā 9,5 % no šiem cilvēkiem slimoja ar tuberkulozi, kurai ir īpaši izteikta rezistence un kuras ārstēšana 72 % gadījumi beigusies neveiksmīgi;

C.  tā kā antibiotiku rezistences dēļ katru gadu mirst 700 000 cilvēku un ir gaidāms, ka līdz 2050. gadam tās dēļ būs miruši 10 miljonu cilvēku, un tā kā šī iemesla dēļ ir svarīgi izstrādāt novatoriskus ārstēšanas līdzekļus, kas aizstātu antibiotikas;

D.  tā kā saskaņā ar Mičiganas Universitātes (ASV) 2016. gada 28. aprīlī publicēto pētījumu artemizinīns, ko iegūst no Artemisia annua, kaitē tuberkulozes mikobaktērijas skābekļa sensoriem, tādējādi iznīcinot to latentajā fāzē;

1.  mudina Eiropas Komisiju atbalstīt pētījumus, kas palīdz meklēt alternatīvu ārstēšanas veidu pret tuberkulozes mikobaktēriju, it īpaši atbalstot pētījumus par artemizinīnu;

Juridisks paziņojums - Privātuma politika