NÁVRH UZNESENIA
PDF 246kWORD 47k
21.12.2016
PE596.680v01-00
 
B8-1410/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o využití artemisinínu pri liečbe tuberkulózy


Mireille D’Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o využití artemisinínu pri liečbe tuberkulózy   
B8-1410/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa v roku 2015 nakazilo tuberkulózou 10,4 milióna osôb, z ktorých 1,8 milióna zomrelo, a keďže tuberkulóza figuruje medzi prvými desiatimi príčinami úmrtí na svete, pričom jedna tretina svetovej populácie je nosičom baktérie Mycobacterium tuberculosis v latentnom stave;

B.  keďže v roku 2015 sa u 480 000 osôb vyvinula tuberkulóza multirezistentná voči antibiotikám a keďže 9,5 % z týchto osôb bolo postihnutých extrémne rezistentnou tuberkulózou, čo v 72 % prípadov viedlo k neúspechu liečby;

C.  keďže odolnosť voči antibiotikám spôsobuje 700 000 úmrtí ročne a očakáva sa, že do roku 2050 si vyžiada životy 10 miliónov ľudí, a keďže je potrebné vyvinúť inovatívne spôsoby liečby využívajúce iné liečivá ako antibiotiká;

D.  keďže podľa štúdie Univerzity štátu Michigan (USA) z 28. apríla 2016 blokuje výťažok z paliny ročnej (Artemisia annua) artemisinín činnosť kyslíkového senzora baktérie Mycobacterium tuberculosis, čo umožňuje zničenie tejto baktérie v latentnom stave;

1.  nabáda Európsku komisiu, aby podporila výskum alternatívnych spôsobov liečby tuberkulózy, najmä využitie artemisinínu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia