FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 46k
22.12.2016
PE596.683v01-00
 
B8-1413/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om den europæiske referenceramme for kvalifikationer og økonomisk migration


Dominique Martin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om den europæiske referenceramme for kvalifikationer og økonomisk migration   
B8-1413/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Kommissionen ønsker at tilskynde til mere mobil arbejdskraft og tilpasning af arbejdskraftens udvikling til virksomheders forventninger for at styrke det indre marked;

B.  der henviser til, at det er blevet afgørende at etablere en form for mobil og billig underklasse for at opfylde disse mål og forklarer Kommissionens positive holdning over for migrationsstrømmene;

C.  der henviser til udformningen af et europæisk kvalifikationscertifikat ville give arbejdstagere mulighed for at validere deres læringsprocesser, formelle såvel som uformelle, i hele Europa;

D.  der henviser til, at det europæiske kvalifikationscertifikat skulle gøre det lettere for langtidsledige og migranter at finde jobudsigter i hele Europa, men at dette initiativ har vist sig at være komplekst at gennemføre, og at medlemsstaterne har svært ved at efterkomme det;

1.  opfordrer Kommissionen til at beskytte borgere mod ufrivillig mobilitet, m.a.o. en ny form for økonomisk migration inden for Europa.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik