PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 388kWORD 47k
22.12.2016
PE596.683v01-00
 
B8-1413/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos kvalifikacijų sandaros ir ekonominės migracijos


Dominique Martin

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos kvalifikacijų sandaros ir ekonominės migracijos  
B8-1413/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi, siekdama sustiprinti bendrąją vidaus rinką, Komisija nori skatinti darbo jėgos judumą ir pritaikyti jos pokyčius prie įmonių lūkesčių gebėjimų srityje;

B.  kadangi šiems tikslams įgyvendinti tapo itin svarbu sukurti tam tikrą judrų ir pigų subproletariatą, o tai paaiškina Komisijos sprendimą palaikyti migracijos srautus;

C.  kadangi Europos gebėjimų pažymėjimo sukūrimas turėtų sudaryti darbuotojams galimybę patvirtinti savo formalaus mokymosi ir savišvietos veiklą visoje ES teritorijoje;

D.  kadangi Europos gebėjimų pažymėjimas turėtų padėti ilgalaikiams bedarbiams ir migrantams rasti galimybių įsidarbinti visoje ES teritorijoje, tačiau šią iniciatyvą pasirodo sudėtinga įgyvendinti ir valstybėms narėms sunku jos laikytis;

1.  prašo Komisijos apsaugoti piliečius nuo priverstinio judumo, kuris yra nauja ekonominio pobūdžio migracijos ES viduje forma.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika