PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 153kWORD 47k
22.12.2016
PE596.684v01-00
 
B8-1414/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o potpori socijalnoj i solidarnoj ekonomiji


Dominique Martin

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o potpori socijalnoj i solidarnoj ekonomiji  
B8-1414/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da institucije s posebnom naklonošću gledaju na sektor socijalne i solidarne ekonomije, dok su nacionalne politike kojima se potiče taj sektor često imale obeshrabrujuće rezultate;

B.  budući da je, za razliku od načela tržišne ekonomije, očita prednost socijalne i solidarne ekonomije ta što se pruža socijalni status svima koje je zaobišao rast;

C.  budući da se u ultraliberalnim sustavima u globalizacijskoj utrci obično zaboravlja na najugroženije skupine te budući da stopa siromaštva na području Europe ne prestaje rasti;

D.  budući da stoga postoji potreba da se poduzmu druge mjere socijalne politike;

1.  traži od Komisije da podrškom socijalnoj i solidarnoj ekonomiji i društvu u dvije brzine ne formalizira načelo socijalne pomoći na europskoj razini;

2.  traži od Komisije da rastereti države članice mjera štednje kako bi mogle uvesti odgovarajuće politike socijalne zaštite.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti