PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 238kWORD 48k
3.1.2017
PE596.687v01-00
 
B8-1417/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o klamidiji


Mireille D’Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o klamidiji  
B8-1417/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je klamidija bakterijska infekcija koju uzrokuje bakterija Chlamydia trachomatis i pogađa 4,2 % žena i 2,7 % muškaraca u svijetu (2012.) s 13 milijuna dijagnosticiranih slučajeva godišnje;

B.  budući da je klamidija asimptomatska u 70 % slučajeva kod žena i 50 % slučajeva kod muškaraca i da je poddijagnosticirana, no može uzrokovati komplikacije, ponajprije neplodnost kod žena, pa i trahom;

C.  budući da liječenje klamidije antibioticima nailazi na antibiotsku otpornost;

D.  budući da prema studiji objavljenoj 17. lipnja 2016. koju su proveli istraživači sa Sveučilišta McMaster (Kanada) antigen BD584 onemogućava reprodukciju bakterije, a to bi moglo otvoriti put razvijanju cjepiva;

1.  potiče Komisiju da razradi smjernice o klamidiji revidirane u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije;

2.  potiče Komisiju i države članice da vode informativne kampanje o klamidiji i testiranju na nju;

3.  potiče Komisiju da podrži istraživanje novih metoda liječenja i razvijanje cjepiva.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti