FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 239kWORD 47k
3.1.2017
PE596.688v01-00
 
B8-1418/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om "kunstige bugspytkirtler" til personer, der lider af type 1-diabetes


Mireille D’Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om "kunstige bugspytkirtler" til personer, der lider af type 1-diabetes   
B8-1418/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at 33 mio. mennesker i EU27 (2010) lider af diabetes, at dette tal forventes at stige til 38 mio. i 2030, og at ca. 6 % af befolkningen vil lide af type 1-diabetes; 

B.  der henviser til, at det amerikanske Federal Drug Agency den 28. september 2016 godkendte "MiniMed 670G closed loop system", der almindeligvis betegnes som "kunstig bugspytkirtel", og som består af en underhudssensor til måling af patientens blodsukker og løbende injektion af en tilpasset mængde insulin;

C.  der henviser til, at forskning med henblik på udvikling af lignende udstyr også er i gang i visse europæiske lande, herunder studie- og forskningscenter for intensivering af diabetesbehandling i Frankrig, og at der i 2017 er planlagt markedsføring af apparater;

1.  opfordrer Kommissionen til at støtte forskning, der sigter mod udvikling og markedsføring af "kunstige bugspytkirtler" og til i givet fald at gøre, hvad der er nødvendig for at fremskynde procedurerne for godkendelse af markedsføring af sådant udstyr.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik