PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 387kWORD 46k
3.1.2017
PE596.689v01-00
 
B8-1419/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl akvakultūros produktų importo iš Kinijos


Mireille D’Ornano

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl akvakultūros produktų importo iš Kinijos  
B8-1419/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Direktyvą 98/58/EB,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi apie 50 proc. suvartojamų žuvų gaunama iš akvakultūros, kurios pasaulinė produkcija 2013 m. sudarė 97 mln. tonų;

B.  kadangi 2012 m. Europos Sąjungos apsirūpinimo jūros produktais procentas sudarė 44,5 proc. ir kadangi 2014 m. deficitas šiame sektoriuje siekė 16 mlrd. EUR; kadangi tais pačiais 2014 m. importo vertė sudarė 21 mlrd. EUR, kitaip tariant, tai yra 6 proc. metinis augimas, ir kadangi importas iš Kinijos sudarė 9 proc. viso importo apimties ir 7 proc. jo vertės;

C.  kadangi Kinijos akvakultūra ne visiškai atitinka Europos standartus ir Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) rekomendacijas;

D.  kadangi netinkamos auginimo sąlygos (perpildymas ir gyvūno patiriamas stresas) kenkia žuvies kokybei;

E.  kadangi Kinijos akvakultūroje naudojami antibiotikai, tarp kurių kraštutiniu atveju naudojamas kolistinas, ir kadangi pastebėta atsparumo kolistinui atvejų;

1.  ragina Komisiją per Europos maisto saugos tarnybą (EFSA) įvertinti Kinijos akvakultūros produktų vartojimo keliamą pavojų sveikatai.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika