ONTWERPRESOLUTIE
PDF 157kWORD 47k
3.1.2017
PE596.689v01-00
 
B8-1419/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de invoer van Chinese aquacultuurproducten


Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de invoer van Chinese aquacultuurproducten   
B8-1419/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Richtlijn 98/58/EG,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat ongeveer 50 % van de geconsumeerde vis afkomstig is uit de aquacultuur, die in 2013 goed was voor een mondiale productie van 97 miljoen ton;

B.  overwegende dat de zelfvoorzieningsgraad van de Europese Unie voor producten uit de zee in 2012 44,5 % bedroeg en dat er in deze sector in 2014 een deficit was van 16 miljard EUR; dat de waarde van de invoer in 2014 21 miljard EUR bedroeg, d.i. een jaarlijkse toename met 6 %, en dat China goed was voor 9 % van het ingevoerde volume en 7 % van de ingevoerde waarde;

C.  overwegende dat de Chinese aquacultuur niet noodzakelijk voldoet aan de Europese normen en aan de aanbevelingen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA);

D.  overwegende dat onaangepaste kweekomstandigheden de kwaliteit van de vis aantasten, door de overpopulatie en de stress bij de dieren;

E.  overwegende dat in de Chinese aquacultuur een beroep wordt gedaan op antibiotica, inclusief het laatste redmiddel colistine, en dat gevallen van antibioticaresistentie tegen colistine zijn geïdentificeerd;

1.  moedigt de Commissie ertoe aan via de EFSA het gezondheidsrisico als gevolg van de consumptie van Chinese aquacultuurproducten te evalueren.

Juridische mededeling - Privacybeleid