PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 381kWORD 47k
3.1.2017
PE596.689v01-00
 
B8-1419/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la importul de produse provenite din acvacultura din China


Mireille D’Ornano

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la importul de produse provenite din acvacultura din China   
B8-1419/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 98/58/CE,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât aproximativ 50% din carnea de pește consumată provine din acvacultură, producția mondială aferentă fiind de 97 de milioane de tone în 2013;

B.  întrucât, în 2012, nivelul de autonomie al Uniunii Europene pentru produsele pescărești era de 44,5% și întrucât aceasta înregistra un deficit de 16 miliarde de euro în acest sector în 2014; întrucât, de asemenea, în 2014, valoarea importurilor era de 21 de miliarde de euro, adică o creștere anuală de 6%, iar China reprezenta 9% din importuri ca volum și 7% ca valoare;

C.  întrucât acvacultura din China nu respectă neapărat standardele europene și recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA);

D.  întrucât condițiile inadecvate de cultură afectează calitatea peștelui, având în vedere suprapopularea și stresul animalelor;

E.  întrucât acvacultura din China recurge la antibiotice, antibioticul folosit în ultimă instanță fiind colistina, și întrucât au fost identificate cazuri de antibiorezistență la colistină;

1.  încurajează Comisia să evalueze, cu ajutorul EFSA, pericolul pentru sănătate prezentat de consumul de produse provenite din acvacultura din China.

Notă juridică - Politica de confidențialitate