NÁVRH UZNESENIA
PDF 245kWORD 46k
3.1.2017
PE596.689v01-00
 
B8-1419/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o dovoze produktov čínskej akvakultúry


Mireille D’Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o dovoze produktov čínskej akvakultúry  
B8-1419/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu 98/58/ES,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže približne 50 % konzumovaných rýb pochádza z akvakultúry, ktorej celosvetová produkcia predstavovala 97 miliónov ton v roku 2013;

B.  keďže v roku 2012 bola miera sebestačnosti Európskej únie v oblasti morských produktov 44,5 % a v roku 2014 predstavovala deficit na úrovni 16 miliárd EUR; keďže rovnako ako v roku 2014, hodnota dovozu predstavovala 21 miliárd EUR, t. j. ročný nárast o 6 %, a keďže podiel Číny na dovoze tvoril 9 % z hľadiska objemu a 7 % z hľadiska hodnoty;

C.  keďže čínska akvakultúra nie je nevyhnutne v súlade s európskymi normami a odporúčaniami Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA);

D.  keďže neprimerané podmienky chovu zhoršujú kvalitu rýb v dôsledku preplnenosti a stresu;

E.  keďže v čínskej akvakultúre sa používajú antibiotioká vrátane antibiotika poslednej záchrany – kolistínu a keďže boli zistené prípady antibiotickej rezistencie voči kolistínu;

1.  nabáda Komisiu, aby prostredníctvom úradu EFSA posúdila zdravotné riziká konzumácie produktov čínskej akvakultúry.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia