PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 219kWORD 47k
3.1.2017
PE596.689v01-00
 
B8-1419/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o uvozu proizvodov iz kitajskega ribogojstva


Mireille D'Ornano

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o uvozu proizvodov iz kitajskega ribogojstva  
B8-1419/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Direktive 98/58/ES,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker približno 50 % zaužitih rib prihaja iz ribogojstva, katerega svetovna proizvodnja je v letu 2013 znašala 97 milijonov ton;

B.  ker je bila leta 2012 stopnja samooskrbe z morskimi proizvodi v Evropski uniji 44,5 %, leta 2014 pa je primanjkljaj v tem sektorju znašal 16 milijard EUR; ker je bila leta 2014 vrednost uvoza 21 milijard EUR, kar pomeni 6-odstotno letno rast, Kitajska pa je predstavljala 9 % obsega in 7 % vrednosti uvoza;

C.  ker kitajsko ribogojstvo ne izpolnjuje vedno evropskih standardov in priporočil Evropske agencije za varnost hrane (EFSA);

D.  ker neustrezni pogoji v ribogojstvu, kot sta prostorska stiska in stres pri živalih, vplivajo na kakovost rib;

E.  ker se v kitajskem ribogojstvu uporabljajo antibiotiki, tudi kolistin, ki je antibiotik za zdravljenje v skrajnem primeru, in ker so bili odkriti primeri odpornosti na ta antibiotik;

1.  spodbuja Komisijo, naj prek EFSA oceni tveganje za zdravje zaradi uživanja proizvodov iz kitajskega ribogojstva.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov