ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 383kWORD 47k
3.1.2017
PE596.690v01-00
 
B8-1420/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το εμβόλιο κατά της αθηροσκλήρωσης


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εμβόλιο κατά της αθηροσκλήρωσης  
B8-1420/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις προκαλούν 1,9 εκατομμύρια θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι, το 40% της συνολικής θνησιμότητας σε αυτή την περιοχή, και η εξάπλωσή τους αναμένεται να αυξηθεί λόγω γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού, καθόσον η ηλικία αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου για τις ασθένειες αυτές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αθηροσκλήρωση είναι ο σχηματισμός πλακών λιπιδίων (αθήρωμα) επί των αρτηριακών τοιχωμάτων, η ρήξη των οποίων μπορεί να προκαλέσει κυρίως αιτία εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ το 80% των αιφνίδιων θανάτων προκαλούνται από ρήξη αθηρωματικών πλακών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική έρευνα με βάση τη ρύθμιση της φλεγμονώδους αντίδρασης στην LDL χοληστερόλη, έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός εμβολίου κατά της αθηροσκλήρωσης, και ότι τέτοιες έρευνες διενεργούνται στο Πανεπιστήμιο του Malmö και το νοσοκομείο στη Στοκχόλμης, καθώς και από την Ιταλική Εταιρεία Kαρδιολογίας και το Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας·

1.  παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίου κατά της αθηροσκλήρωσης και τη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για εμπορική διάθεση, κατά περίπτωση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου