PROJEKT REZOLUCJI
PDF 383kWORD 47k
3.1.2017
PE596.690v01-00
 
B8-1420/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie szczepionki przeciwko miażdżycy


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie szczepionki przeciwko miażdżycy  
B8-1420/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną 1,9 mln zgonów rocznie w Unii Europejskiej, co stanowi 40% ogólnej śmiertelności w regionie, oraz że ich występowanie wzrasta wraz ze starzeniem się populacji europejskiej, gdyż wiek stanowi główny czynnik ryzyka tego typu chorób;

B.  mając na uwadze, że miażdżyca występuje, gdy na ścianach tętnic pojawiają się blaszki miażdżycowe, których pęknięcie może w szczególności spowodować zawał mięśnia sercowego bądź udar oraz że 80% nagłych zgonów jest spowodowanych pęknięciem blaszek miażdżycowych;

C.  mając na uwadze, że badania naukowe oparte na kontrolowaniu reakcji zapalnej na cholesterol LDL pozwoliły na rozważenie opracowania szczepionki przeciwko miażdżycy oraz że badania te prowadzi się obecnie głównie między Uniwersytetem w Malmö a szpitalem w Sztokholmie oraz między Włoskim Towarzystwem Kardiologicznym a Uniwersytetem w Arkansas;

1.  zachęca Komisję do wsparcia badań nad szczepionką przeciwko miażdżycy oraz, w razie potrzeby, do ułatwienia procedur wydawania pozwoleń na dopuszczenie jej do obrotu.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności