NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 47k
3.1.2017
PE596.690v01-00
 
B8-1420/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o očkovacej látke proti ateroskleróze


Mireille D’Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o očkovacej látke proti ateroskleróze  
B8-1420/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže srdcovocievne choroby spôsobujú v Európskej únii 1,9 milióna úmrtí ročne, čo predstavuje 40 % celkového počtu úmrtí v tomto regióne, a keďže vzhľadom na starnutie európskeho obyvateľstva sa očakáva, že ich výskyt sa ešte zvýši, keďže vek je hlavným rizikovým faktorom týchto chorôb;

B.  keďže pri ateroskleróze dochádza k tvorbe tukových pľuzgierikov (aterómov) na stenách tepien, ktorých prasknutie môže spôsobiť infarkt myokardu a mozgovocievnu príhodu, a keďže 80 % náhlych úmrtí je spôsobených prasknutím aterómových pľuzgierikov;

C.  keďže vedecký výskum vychádzajúci z regulácie zápalovej reakcie na cholesterol LDL umožnil uvažovať o vývoji očkovacej látky proti ateroskleróze a keďže takýto výskum prebieha najmä medzi univerzitou v Malmö a nemocnicou v Štokholme, ako aj medzi Talianskou kardiologickou spoločnosťou a Arkansaskou univerzitou;

1.  nabáda Komisiu, aby podporovala výskum očkovacej látky proti ateroskleróze a prípadne uľahčila postupy udelenia povolenia na jej uvedenie na trh.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia