ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 467kWORD 47k
3.1.2017
PE596.692v01-00
 
B8-1422/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно вируса H7N2


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно вируса H7N2  
B8-1422/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че вирусът H7N2 е идентифициран основно в Съединените щати, но освен това в Обединеното кралство, където предаването му на човека е установено през 2007 г.;

Б.  като има предвид, че вирусът H7N2 засяга основно птиците, но заразяването на котки е потвърдено в Съединените щати от Центъра за контрол и профилактика на заболяванията (Center for Disease Control and Prevention) след диагноза на котки от приюти в Ню Йорк;

В.  като има предвид, че на 22 декември 2016 г. е установен един случай на заразяване на човек от котка, като става дума за ветеринарен лекар, работещ в един от горепосочените приюти;

1.  насърчава Комисията, чрез Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, да въведе в Европейския съюз механизъм за предупреждение по отношение на вируса H7N2, за да предотврати новата му поява в Европа;

2.  насърчава Комисията, чрез Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, да изготви препоръки на вниманието на лицата, чиято професия е свързана с чести контакти с въпросните животни.

Правна информация - Политика за поверителност