PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 237kWORD 46k
3.1.2017
PE596.692v01-00
 
B8-1422/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


H7N2-viruksesta


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys H7N2-viruksesta  
B8-1422/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että H7N2-virusta on havaittu pääasiassa Yhdysvalloissa mutta myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa viruksen todettiin vuonna 2007 siirtyneen ihmiseen;

B.  ottaa huomioon, että H7N2-virus tarttuu pääasiassa lintuihin mutta että Yhdysvalloissa tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus (Center for Disease Control and Prevention) on vahvistanut New Yorkin kaupungin löytöeläinhoitoloiden kissoille tehtyjen diagnoosien perusteella, että virus on tarttunut kissoihin;

C.  ottaa huomioon, että 22. joulukuuta 2016 viruksen todettiin tarttuneen kissasta ihmiseen, kun yhdessä edellä mainituista löytöeläinhoitoloista työskennellyt eläinlääkäri sai tartunnan;

1.  kehottaa komissiota perustamaan tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen kautta Euroopan unioniin varoitusmekanismin uusien H7N2-tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi Euroopassa;

2.  kehottaa komissiota antamaan tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen kautta suosituksia etenkin niille ammattiryhmille, jotka ovat kosketuksissa tartuntavaarassa oleviin eläimiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö