REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 385kWORD 47k
3.1.2017
PE596.692v01-00
 
B8-1422/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par vīrusu H7N2


Mireille D'Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vīrusu H7N2  
B8-1422/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā vīruss H7N2 tika konstatēts galvenokārt ASV, kā arī Apvienotajā Karalistē, kur tas 2007. gadā tika pārnests uz cilvēku;

B.  tā kā ar vīrusu H7N2 saslimst galvenokārt putni, taču ASV Slimību kontroles un profilakses centrs ir apstiprinājis arī kaķu saslimšanas gadījumus pēc diagnostikas veikšanas patversmēs dzīvojošiem kaķiem Ņujorkas pilsētā;

C.  tā kā 2016. gada 22. decembrī tika konstatēts cilvēka saslimšanas ar šo vīrusu gadījums, kad kāds veterinārārsts, kas strādāja patversmē, inficējās no tur dzīvojoša kaķa,

1.  mudina Komisiju ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra atbalstu ieviest vīrusa H7N2 brīdināšanas mehānismu Eiropas Savienībā, lai novērstu tā atjaunošanos Eiropā;

2.  mudina Komisiju ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra atbalstu sniegt ieteikumus to profesiju pārstāvjiem, kuri biežāk nonāk saskarē ar attiecīgajiem dzīvniekiem.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika