ONTWERPRESOLUTIE
PDF 237kWORD 46k
3.1.2017
PE596.692v01-00
 
B8-1422/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het H7N2-virus


Mireille D’Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het H7N2-virus  
B8-1422/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het H7N2-virus vooral voorkomt in de Verenigde Staten, maar dat ook is vastgesteld dat het virus in het Verenigd Koninkrijk op de mens is overgedragen in 2007;

B.  overwegende dat het H7N2-virus vooral vogels treft maar dat het Center for Disease Control and Prevention na een diagnose bij katten uit asielen in New York heeft bevestigd dat ook katten met het virus zijn besmet;

C.  overwegende dat een geval van besmetting van een mens door een kat is vastgesteld op 22 december 2016 bij een dierenarts die werkzaam is in een van de hoger genoemde asielen;

1.  spoort de Commissie ertoe aan om via het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding een waarschuwingsmechanisme voor het H7N2-virus in te stellen in de Europese Unie om te voorkomen dat dit virus weer opduikt in Europa;

2.  spoort de Commissie ertoe aan om via het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding aanbevelingen op te stellen voor beroepsgroepen die veel in contact komen met de dieren in kwestie.

Juridische mededeling - Privacybeleid