PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 47k
3.1.2017
PE596.692v01-00
 
B8-1422/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wirusa H7N2


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wirusa H7N2  
B8-1422/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wirus H7N2 został stwierdzony głównie w Stanach Zjednoczonych, ale także w Zjednoczonym Królestwie, gdzie w 2007 r. potwierdzono przenoszenie go na człowieka;

B.  mając na uwadze, że wirus H7N2 atakuje przede wszystkim ptaki, ale że w Stanach Zjednoczonych Center for Disease Control and Prevention potwierdziło zarażenie kotów w następstwie zbadania kotów ze schronisk w Nowym Jorku;

C.  mając na uwadze, że w dniu 22 grudnia 2016 r. stwierdzono przypadek zarażenia człowieka od kota – chodziło o weterynarza, który pracował w jednym ze wspomnianych schronisk;

1.  zachęca Komisję, by za pośrednictwem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wprowadziła mechanizm ostrzegania o wirusie H7N2 w Unii Europejskiej, tak by zapobiec jego ponownemu wystąpieniu w Europie;

2.  zachęca Komisję, by za pośrednictwem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wydawała zalecenia skierowane do przedstawicieli zawodów szczególnie narażonych na kontakt z odnośnymi zwierzętami.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności