NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 46k
3.1.2017
PE596.692v01-00
 
B8-1422/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o víruse H7N2


Mireille D’Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o víruse H7N2  
B8-1422/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vírus H7N2 bol zistený hlavne v Spojených štátoch, ale aj v Spojenom kráľovstve, kde bol prenos na človeka preukázaný v roku 2007;

B.  keďže vírus H7N2 postihuje hlavne vtáky, ale v Spojených štátoch výskumný inštitút Center for Disease Control and Prevention potvrdil po diagnostike mačiek z útulkov v New Yorku aj nákazu mačiek;

C.  keďže 22. decembra 2016 bol zistený prípad nákazy človeka mačkou u veterinára pracujúceho v jednom zo spomenutých útulkov;

1.  nabáda Komisiu, aby prostredníctvom Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb vytvorila mechanizmus varovania pred vírusom H7N2 v Európskej únii, aby sa zabránilo jeho opätovnému rozšíreniu po Európe;

2.  nabáda Komisiu, aby prostredníctvom Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb vydala odporúčania pre profesie, pri výkone ktorých je človek obzvlášť v kontakte s nakazenými zvieratami.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia