FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 238kWORD 46k
3.1.2017
PE596.692v01-00
 
B8-1422/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om H7N2-viruset


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om H7N2-viruset  
B8-1422/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  H7N2-viruset har framför allt påträffats i Förenta staterna, men även i Förenade kungariket där överföring till människor konstaterades 2007.

B.  Det är i första hand fåglar som smittas av H7N2-viruset, men i Förenta staterna har Center for Disease Control and Prevention bekräftat smitta hos katter efter en diagnosticering av katter vid katthem i New York.

C.  Ett fall där smittan överförts från katt till människa registrerades den 22 december 2016 av en veterinär som arbetade på ett av de ovannämnda katthemmen.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att via Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar inrätta en förvarningsmekanism för H7N2-viruset inom Europeiska unionen, i syfte att förebygga ett nytt utbrott av detta virus i Europa.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att via Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar utfärda rekommendationer riktade till de yrkesgrupper som är mycket i kontakt med de berörda djuren.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy