PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 387kWORD 46k
3.1.2017
PE596.693v01-00
 
B8-1423/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl socialinių tinklų ir mišrių nerimo ir depresijos sutrikimų


Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl socialinių tinklų ir mišrių nerimo ir depresijos sutrikimų   
B8-1423/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi socialiniais tinklais visame pasaulyje naudojasi 2,14 mlrd. žmonių ir kadangi, tyrimų centro „Pew Research Center“ duomenimis, kokiu nors socialiniu tinklu naudojasi 89 proc. 18–29 m. amžiaus žmonių ir tik 49 proc. vyresnių nei 65 m. žmonių (Jungtinės Amerikos Valstijos, 2014 m.);

B.  kadangi naudojimasis socialiniais tinklais yra siejamas su didesne mišraus nerimo ir depresijos sutrikimų rizika ir kadangi, remiantis Brauno universiteto tyrimu (Jungtinės Amerikos Valstijos, 2016 m.), 82 proc. iš 264 apklaustų jaunuolių teigė turintys bent vieną neigiamą su socialiniu tinklu „Facebook“ susijusią patirtį, o tai mažiausiai tris kartus padidina riziką susirgti depresija;

C.  kadangi užsiregistravimas daugybėje socialinių tinklų galbūt skatina mišrius nerimo ir depresijos sutrikimus, nes, remiantis Pitsbergo universiteto (Jungtinės Amerikos Valstijos, 2016 m.) atliktu tyrimu, žmonės, besinaudojantys 7–11 socialinių tinklų, buvo trigubai labiau linkę turėti mišrių nerimo ir depresijos sutrikimų;

1.  ragina Komisiją, pasitelkiant kompetentingas ES agentūras, ir valstybes nares atsižvelgti į socialinių tinklų poveikį rengiant švietimo politiką ir pateikti rekomendacijas europiečiams.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika