FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 47k
3.1.2017
PE596.694v01-00
 
B8-1424/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om internetafhængighed


Mireille D'Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om internetafhængighed   
B8-1424/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at omtrent 3,4 milliarder mennesker bruger internettet verden over, og at brugen af internet er særlig udbredt blandt unge;

B.  der henviser til, at der findes adskillige videnskabelige definitioner på internetafhængighed ("cyberafhængighed"), men at der navnligt er tale om tab af kontrol og følelsen af afsavn ved "afvænning", og at cyberafhængighed ifølge adskillige undersøgelser foretaget mellem 2004 og 2010 ses hos 1 til 6 % af Europas teenagere, mens det gælder 6 til 35 % af verdens studerende;

C.  der henviser til, at cyberafhængighed kan forårsage koncentrations- og søvnbesvær såvel som forringe akademiske præstationer og sociale kompetencer, og at der er rapporteret om flere dødsfald forårsaget af intensivt onlinespil;

1.  understreger, at EU’s politikker om digitale færdigheder bør tage hensyn til de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af internetafhængighed;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at sørge for en rationel brug af internet i deres undervisningssystemer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik