FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 158kWORD 47k
3.1.2017
PE596.695v01-00
 
B8-1425/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om HSV-1- og HSV-2-virus


Mireille D'Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om HSV-1- og HSV-2-virus  
B8-1425/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at HSV-1- og HSV-2-virus fremkalder sår, og at HSV-2-virussen kan forårsage meningitis og infektioner, som er dødelige for spædbørn, samt tredoble risikoen for hivinfektion;

B.  der henviser til, at 417 millioner (15-49 år) lider af HSV-2, og at forekomsten i Vesteuropa er 18 % hos kvinder og 13 % hos mænd, og at de antivirale lægemidler hæmmer virussen uden at udrydde den;

C.  der henviser til, at de forebyggende eller terapeutiske vacciner mod HSV-2 befinder sig i fase II i de kliniske forsøg, ligesom vaccinen GEN-003;

D.  der henviser til, at størstedelen af medlemsstaterne sjældent foretager serologiske screeninger af HSV-1 og HSV-2, på trods af at virusserne smitter selv i den symptomløse fase, og selvom der findes PRC-tests eller antistoffer; 

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at knytte bekæmpelsen af disse virus sammen med hivbekæmpelsesprogrammerne og til at støtte forskningen i vacciner;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde anbefalinger om screening via Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik