Päätöslauselmaesitys - B8-1425/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1425/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS HSV-viruksen tyypeistä 1 ja 2

3.1.2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Mireille D'Ornano

B8-1425/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys HSV-viruksen tyypeistä 1 ja 2

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Herpes simplex -virusten tyypit 1 ja 2 (HSV-1 ja HSV-2) aiheuttavat haavaumia ja että HSV-2 voi aiheuttaa aivokalvontulehduksia ja vastasyntyneillä vauvoilla hengenvaarallisia infektioita ja että se kolminkertaistaa riskin saada HIV-infektio;

B.  toteaa, että 15–49-vuotiaista 417 miljoonaa on saanut tartunnan HSV-2 -tyypin viruksesta ja että sen levinneisyys on Länsi-Euroopassa 18 prosenttia naisten ja 13 prosenttia miesten keskuudessa; toteaa, että sitä voidaan torjua viruslääkkeillä, mutta sitä ei pystytä kuitenkaan tuhoamaan;

C.  toteaa, että HSV-2 -tyypin virusta vastaan ehkäisevien ja hoitavien rokotteiden kehittäminen on nyt kliinisissä kokeissa vaiheessa II, kuten GEN-003-rokote;

D.  toteaa, että HSV-1:n ja HSV-2:n serologiset seulontatutkimukset ovat harvinaisia valtaosassa jäsenvaltioita, vaikka nämä virukset voivat tarttua oireettomassa vaiheessa ja PCR- tai vasta-ainetestejä on olemassa;

1.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita liittämään näiden virusten torjunnan HI-viruksen torjuntaohjelmiin ja tukemaan rokotteiden tutkimusta;

2.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen kautta seulontatutkimuksia koskevia suosituksia.