Rezolūcijas priekšlikums - B8-1426/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1426/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par neiroblastomu

20.12.2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Nicola Caputo

B8-1426/2016

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par neiroblastomu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā neiroblastoma ir visizplatītākais bērniem konstatētais audzējs, kas atrodas ārpus galvaskausa, tā sastopama vairāk nekā 7 % gadījumu, kad pacientiem vecumā līdz 15 gadiem tiek konstatēti ļaundabīgi audzēji, un tā ir par iemeslu aptuveni 15 % no kopējā to bērnu nāves gadījumu skaita, ko izraisījis vēzis;

B.  tā kā tās izplatības līmenis Eiropā ir 10,9 gadījumi uz miljonu bērnu;

C.  tā kā jaunākie pētījumi liecina, ka ar šo bērnu audzēju ir saistītas dažādas gēnu ALK, TERT, BARD1, LIN28B mutācijas; tā kā šiem gēniem ir izšķiroša loma veselu audu kļūšanā par ļaundabīgiem ne tikai neiroblastomas, bet arī citu bērnu un pieaugušo audzēju gadījumā,

1.  uzskata, ka Komisijai būtu vairāk jāatbalsta zinātniskā pētniecība cīņai pret neiroblastomu un bērnu smadzeņu audzējiem;

2.  uzskata, ka Komisijai būtu jāveicina tādu zāļu izstrāde, kuras spētu ārstēt šo vienu no visizplatītākajiem un letālākajiem bērnu vēža veidiem, un būtu jāīsteno mērķtiecīga to ģimeņu atbalsta politika, kuras skārusi šī ļoti smagā slimība.