Forslag til beslutning - B8-1427/2016Forslag til beslutning
B8-1427/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om indtagelse af opioider

3.1.2017

jf. forretningsordenens artikel 133

Mireille D'Ornano

B8-1427/2016

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om indtagelse af opioider

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at indtagelsen af opioider ifølge Verdenssundhedsorganisationen er skyld i 69.000 dødsfald om året, og at størstedelen af disse dødsfald i USA skyldes smertestillende lægemidler;

B.  der henviser til, at indtagelsen af medicinske opioider i EU er fire gange mindre end i USA, navnligt på grund af visse medlemsstaters regler for udskrivning af recept på stærke lægemidler;

C.  der henviser til, at indtagelsen af medicinske opioider ikke desto mindre stiger i størstedelen af medlemsstaterne, navnligt i Italien, hvor salget af medicinske opioider er steget med 292 % (2000-2010), og i Det Forenede Kongerige, hvor antallet af recepter på stærke medicinske opioider i andre tilfælde end kræftbehandling er steget med 58 % (2000-2010); 

1.  opfordrer Kommissionen til via Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug at iværksætte en overvågning af indtagelsen af medicinske opioider i Europa, navnligt klasse 2 og 3;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at tage højde for Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger og at fremme en passende tilgængelighed af sikre behandlinger som naxolon.