Prijedlog rezolucije - B8-1427/2016Prijedlog rezolucije
B8-1427/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o konzumaciji opijata

3.1.2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Mireille D'Ornano

B8-1427/2016

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o konzumaciji opijata

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) 69 000 smrtnih slučajeva godišnje izazvano konzumiranjem opijata i da je u SAD-u polovina smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati opijatima izazvana uporabom lijekova protiv bolova;

B.  budući da se procjenjuje da je potrošnja opioidnih lijekova u Europskoj uniji četiri puta manja od one u SAD-u, posebno zbog uređenja određenih država članica u području propisivanja jakih lijekova protiv bolova;

C.  budući da je usprkos svemu potrošnja opioidnih lijekova u porastu u većini država članica, posebno u Italiji gdje je prodaja takvih lijekova porasla za 292 % (2000. – 2010.) te u Ujedinjenoj Kraljevini u kojoj je propisivanje jakih opioidnih lijekova u slučajevima koji nisu povezani s liječenjem raka poraslo za 58 % (2000. – 2010.);

1.  potiče Komisiju da, preko Europske agencije za lijekove i Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, uspostavi nadzor nad potrošnjom opioidnih lijekova u Europi, posebno onih II. i III. stupnja;

2.  potiče države članice da uzmu u obzir preporuke Svjetske zdravstvene organizacije te da se pobrinu za odgovarajuću razinu dostupnosti liječenja, poput primjerice naloxonom.