Návrh usnesení - B8-1428/2016Návrh usnesení
B8-1428/2016

NÁVRH USNESENÍ o zvýšeném výskytu spály ve Spojeném království

3.1.2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Mireille D'Ornano

B8-1428/2016

Usnesení Evropského parlamentu o zvýšeném výskytu spály ve Spojeném království

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že scarlatina febris (dále jen „spála“) je bakteriální infekce vyvolaná streptokokem skupiny A, která v 80 % případů postihuje děti od 3 do 8 let;

B.  vzhledem k tomu, že spála se léčí penicilinem či amoxicilinem, může však způsobit komplikace, jakými jsou nekrotizující fasciitida (smrtelná ve 20 % případů) nebo syndrom toxického šoku (smrtelný v 60 % případů);

C.  vzhledem k tomu, že ve Spojeném království prevalence spály narůstá, neboť mezi zářím 2014 a březnem 2015 bylo nahlášeno 5 746 případů oproti 2 830 případům ve stejném období mezi roky 2013 a 2014 a v měsících leden až březen 2016 bylo zaznamenáno 593 případů vážných komplikací oproti 440 případům ve stejném období předchozího roku;

1.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí aktualizovala dohled nad invazivními infekčními onemocněními, zohlednila přitom zvyšování výskytu infekcí vyvolaných streptokokem skupiny A a zavedla mechanismus varování.