Forslag til beslutning - B8-1428/2016Forslag til beslutning
B8-1428/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om en øget forekomst af skarlagensfeber i Det Forenede Kongerige

3.1.2017

jf. forretningsordenens artikel 133

Mireille D'Ornano

B8-1428/2016

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om en øget forekomst af skarlagensfeber i Det Forenede Kongerige

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at scarlatina febris (herefter skarlagensfeber) er en bakteriel infektion forårsaget af gruppe A-streptokokker, som i 80 % af alle tilfælde rammer børn fra 3 til 8 år;

B.  der henviser til, at skarlagensfeber behandles med penicillin eller amoxicillin, men at sygdommen kan medføre komplikationer, såsom nekrotiserende fasciitis eller toksisk chocksyndrom, der er dødbringende i henholdsvis 20 % og 60 % af tilfældene;

C.  der henviser til, at forekomsten af skarlagensfeber er stigende i Det Forenede Kongerige, idet der mellem september 2014 og marts 2015 er blevet indberettet 5 746 tilfælde i forhold til 2 830 tilfælde i samme periode i 2013/2014, og at der fra januar til marts 2016 blev indberettet 593 tilfælde af alvorlige komplikationer, imod 440 det foregående år;

1.  opfordrer Kommissionen til via Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme at ajourføre sin kontrol med smitsomme sygdomme under hensyntagen til den øgede forekomst af infektioner forårsaget af gruppe A-streptokokker og til at indføre en varslingsmekanisme.