Resolutsiooni ettepanek - B8-1428/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1428/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK sarlakite sagenemise kohta Ühendkuningriigis

3.1.2017

vastavalt kodukorra artiklile 133

Mireille D'Ornano

B8-1428/2016

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek sarlakite sagenemise kohta Ühendkuningriigis

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et scarlatina febris (edaspidi „sarlakid“) on bakteriaalne nakkushaigus, mille tekitajaks on A-grupi streptokokk ja mida põevad 80% juhtudest kolme kuni kaheksa aasta vanused lapsed;

B.  arvestades, et sarlakeid ravitakse penitsilliini või amoksitsilliini abil, kuid haigusega võivad kaasneda ka tüsistused, nagu nekrootiline fastsiit või toksilise šoki sündroom, mis võivad lõppeda surmaga vastavalt 20% ja 60% juhtudest;

C.  arvestades, et Ühendkuningriigis on sarlakite levimus suurenenud, kuna 2014. aasta septembrist 2015. aasta märtsini registreeriti 5746 haigusjuhtumit, aastatel 2013 kuni 2014 oli samal ajavahemikul neid haigusjuhtumeid aga 2830, ning et 2016. aasta jaanuarist märtsini registreeriti 593 tõsise tüsistusega haigusjuhtu, eelneval aastal oli samal ajavahemikul neid 440;

1.  innustab komisjoni ajakohastama Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse abil invasiivsete nakkushaiguste järelevalvet, võttes arvesse A-grupi streptokoki põhjustatud nakkuste sagenemist, ning looma häiremehhanismi.