Päätöslauselmaesitys - B8-1428/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1428/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tulirokkotapausten lisääntymisestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa

3.1.2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Mireille D'Ornano

B8-1428/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tulirokkotapausten lisääntymisestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että scarlatina febris, jäljempänä ʼtulirokkoʼ, on A-ryhmän streptokokkien aiheuttama bakteeri-infektio, joka vaikuttaa 80 prosenttiin 3–8-vuotiaista lapsista;

B.  ottaa huomioon, että tulirokkoa hoidetaan penisilliinillä tai amoksisilliinilla, mutta se voi aiheuttaa komplikaatioita, kuten nekrosoivaa faskiittia (20 prosenttia tapauksista johtaa kuolemaan) tai toksisen sokkioireyhtymän (60 prosenttia tapauksista johtaa kuolemaan);

C.  ottaa huomioon, että tulirokkotapaukset lisääntyvät Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska syyskuun 2014 ja maaliskuun 2015 välillä ilmoitettiin 5 746 tapausta (joista 593 vakavaa komplikaatiota) ja samalla aikavälillä vuosina 2013 ja 2014 2 830 tapausta (joista 440 vakavaa komplikaatiota);

1.  kehottaa komissiota päivittämään tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen avulla invasiivisten tartuntatautien seurantaa ja ottamaan huomioon ryhmän A streptokokkien aiheuttamien infektioiden lisääntymisen sekä perustamaan varoitusjärjestelmän.