Prijedlog rezolucije - B8-1428/2016Prijedlog rezolucije
B8-1428/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o povećanju broja slučajeva šarlaha u Ujedinjenoj Kraljevini

3.1.2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Mireille D'Ornano

B8-1428/2016

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o povećanju broja slučajeva šarlaha u Ujedinjenoj Kraljevini

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je scarlatina febris (dalje u tekstu „šarlah”) bakterijska infekcija koju uzrokuje streptokok grupe A i koja u 80 % slučajeva pogađa djecu u dobi između 3 i 8 godina;

B.  budući da se šarlah liječi penicilinom ili amoksicilinom, ali može rezultirati komplikacijama poput nekrotizirajućeg fascitisa (smrtonosan u 20 % slučajeva) ili sindroma toksičnog šoka (smrtonosan u 60 % slučajeva);

C.  budući da se povećava broj slučajeva šarlaha u Ujedinjenoj Kraljevini, s obzirom na to da je između rujna 2014. i ožujka 2015. prijavljeno 5746 slučajeva u usporedbi s istim razdobljem između 2013. i 2014. kada ih je prijavljeno 2830, i s obzirom na to da su od siječnja do ožujka 2016. zabilježena 593 slučaja ozbiljnih komplikacija, u usporedbi s njih 440 u istom razdoblju prethodne godine;

1.  potiče Komisiju da preko Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti modernizira svoje praćenje invazivnih zaraznih bolesti vodeći računa o povećanju broja infekcija uzrokovanih streptokokom grupe A i da uspostavi mehanizam upozoravanja.