Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1428/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1428/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padažnėjusių susirgimų skarlatina atvejų Jungtinėje Karalystėje

3.1.2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Mireille D'Ornano

B8-1428/2016

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl padažnėjusių susirgimų skarlatina atvejų Jungtinėje Karalystėje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi scarlatina febris (toliau – skarlatina) yra bakterinė infekcija, kurią sukelia A grupės streptokokas ir kuria 80 proc. atvejų suserga vaikai;

B.  kadangi skarlatina dažniausiai gydoma penicilinu arba amoksicilinu, tačiau dėl šios ligos gali atsirasti komplikacijų, kaip antai nekrozuojantis fascitas arba toksinio šoko sindromas, o jos nuo 20 iki 60 proc. atvejų yra mirtinos;

C.  kadangi Jungtinėje Karalystėje padaugėjo skarlatinos atvejų (nuo 2014 m. rugsėjo iki 2015 m. kovo mėn. užregistruota 5 746 atvejai, palyginti su 2 830 atvejų per tą patį 2013–2014 m. laikotarpį), o nuo 2016 m. sausio iki kovo mėn. užregistruoti 593 rimtų komplikacijų atvejai (440 atvejų per tą patį ankstesnių metų laikotarpį);

1.  ragina Komisiją pasitelkus Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą atnaujinti savo invazinių infekcinių ligų stebėseną atsižvelgiant į tai, kad padažnėjo A grupės streptokoko sukeltų susirgimų skaičius, ir nustatyti įspėjimo mechanizmą.