Rezolūcijas priekšlikums - B8-1428/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1428/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par jaunu skarlatīnas uzliesmojumu Apvienotajā Karalistē

3.1.2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Mireille D’Ornano

B8-1428/2016

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu skarlatīnas uzliesmojumu Apvienotajā Karalistē

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā scarlatina febris (turpmāk „skarlatīna”) ir bakteriāla infekcijas slimība, ko izraisa A grupas streptokoks un ar ko 80 % gadījumu slimo bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem;

B.  tā kā skarlatīnu ārstē ar penicilīnu vai amoksicilīnu, taču tādēļ var rasties komplikācijas — nekrotizējošs fascīts vai toksiskā šoka sindroms, kas ir letālas attiecīgi 20 % un 60 % gadījumu;

C.  tā kā saslimstība ar skarlatīnu Apvienotajā Karalistē ir pieaugusi — laikposmā no 2014. gada septembra līdz 2015. gada martam konstatēti 5746 saslimšanas gadījumi (pretstatā 2830 saslimšanas gadījumiem tajā pašā laikposmā no 2013. gada līdz 2014. gadam) un tā kā laikposmā no 2016. gada janvāra līdz martam 593 gadījumos ir konstatētas smagas komplikācijas (pretstatā 440 gadījumiem tajā pašā iepriekšējā gada laikposmā),

1.  mudina Komisiju ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra starpniecību ieviest invazīvu infekcijas slimību uzraudzību, ņemot vērā jaunus A grupas streptokoka izraisītu infekcijas slimību uzliesmojumus, un izveidot brīdināšanas mehānismu.