Projekt rezolucji - B8-1428/2016Projekt rezolucji
B8-1428/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wzrostu liczby zachorowań na płonicę w Zjednoczonym Królestwie

3.1.2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Mireille D'Ornano

B8-1428/2016

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wzrostu liczby zachorowań na płonicę w Zjednoczonym Królestwie

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że scarlatina febris (dalej zwana płonicą) do infekcja bakteryjna powodowana przez paciorkowca z grupy A, dotykająca w 80 % przypadków dzieci w wieku od trzech do ośmiu lat;

B.  mając na uwadze, że płonicę leczy się penicyliną lub amoksycyliną, ale że może ona spowodować powikłania, takie jak martwicze zapalenie powięzi lub zespół wstrząsu toksycznego, śmiertelne odpowiednio w 20 % i 60 % przypadków;

C.  mając na uwadze, że częstotliwość zachorowań na płonicę w Zjednoczonym Królestwie rośnie, gdyż od września 2014 r. do marca 2015 r. stwierdzono 5746 przypadków, podczas gdy w tym samym okresie między rokiem 2013 i 2014 było ich 2830, oraz że od stycznia do marca 2016 r. odnotowano 593 przypadki poważnych powikłań, których liczba w tym samym okresie roku poprzedniego wyniosła 440;

1.  zachęca Komisję, aby za pośrednictwem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób uaktualniła nadzór nad inwazyjnymi chorobami zakaźnymi, uwzględniając wzrost przypadków zakażenia paciorkowcem z grupy A, oraz wprowadziła mechanizm ostrzegania.