Návrh uznesenia - B8-1428/2016Návrh uznesenia
B8-1428/2016

NÁVRH UZNESENIA o opätovnom prepuknutí šarlachu v Spojenom kráľovstve

3.1.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Mireille D'Ornano

B8-1428/2016

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o opätovnom prepuknutí šarlachu v Spojenom kráľovstve

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže scarlatina febris (ďalej len „šarlach“) je bakteriálna infekcia spôsobená streptokokom skupiny A, ktorá v 80 % prípadov postihuje deti od 3 do 8 rokov;

B.  keďže šarlach sa lieči penicilínom a amoxicilínom, ale môže spôsobiť komplikácie, ako je nekrotizujúca fascitída, ktorá je smrteľná v 20 % prípadov, alebo syndróm toxického šoku smrteľný v 60 % prípadov;

C.  keďže ako bolo nahlásené, výskyt šarlachu v Spojenom kráľovstve narástol od septembra 2013 do marca 2014 z 2830 prípadov na 5746 prípadov v tom istom období medzi rokmi 2014 až 2015, a zo 440 prípadov s vážnymi komplikáciami v roku 2015 na 593 prípadov v nasledujúcom roku;

1.  nabáda Komisiu, aby prostredníctvom Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb aktualizovala dohľad nad invazívnymi infekčnými chorobami, a aby vzhľadom na opätovné prepuknutie infekcií spôsobených streptokokom skupiny A vytvorila mechanizmus varovania.