FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 158kWORD 47k
3.1.2017
PE596.699v01-00
 
B8-1429/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om rygning blandt kvinder og de særlige risici i forbindelse med graviditet


Mireille D'Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om rygning blandt kvinder og de særlige risici i forbindelse med graviditet  
B8-1429/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at 9 % af verdens kvinder ryger, dvs. 250 millioner mennesker, men at dette tal er stigende, især blandt unge kvinder (WHO);

 

B.  der henviser til, at antallet af kvinder, der dør som følge af rygning, vil stige fra 1,5 millioner om året på nuværende tidspunkt til 2,5 millioner i 2030;

 

C.  der henviser til, at ifølge WHO ryger én ud af ti europæisk kvinde under graviditeten, herunder 17 % i Frankrig og 19 % i Skotland, på trods af at rygning er forbundet med risiko for for tidlig fødsel og for neonatale dødsfald og nedsat mælkedannelse;

 

D.  der henviser til, at ifølge en undersøgelse fra universitetet i Kyoto, Japan, der blev offentliggjort den 22. december 2016, på 44 595 børn, medfører rygning under graviditet nyreproblemer hos børn;

 

1.  opfordrer Kommissionen til at undersøge årsagerne til stigningen i antallet af kvindelige rygere i Europa og til at udarbejde kommunikations- og oplysningskampagner om de risici, der er forbundet med rygning under graviditet.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik