FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 237kWORD 46k
3.1.2017
PE596.700v01-00
 
B8-1430/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om rygning og psoriasis


Mireille D’Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om rygning og psoriasis  
B8-1430/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at psoriasis er en inflammatorisk hudsygdom, der rammer 3,36 % af alle europæere, navnlig de kaukasiske etniske befolkningsgrupper, og navnlig dem med oprindelse i det nordlige Europa, og til, at den kroniske og uhelbredelig karakter af psoriasis i betydelig grad påvirker den syges sociale, følelsesmæssige og personlige relationer og medfører alvorlige psykologiske forstyrrelser (9,7 % ud af 127 adspurgte gik ifølge en undersøgelse foretaget i 1993 med selvmordstanker);

B.  der henviser til, at der kan være en årsagssammenhæng mellem problemer med overvægt og psoriasis, men at en række epidemiologiske undersøgelser, herunder: Harvard Medical School (Nurses’ Health Study, november 2007) på den anden side viser en sandsynlig årsagssammenhæng mellem rygning og psoriasis;

1.  opfordrer Kommissionen til gennem relevante EU-agenturer at ajourføre sine anbefalinger vedrørende forbruget af cigaretter, herunder særligt de sandsynlige risici for psoriasis.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik