PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 389kWORD 47k
3.1.2017
PE596.701v01-00
 
B8-1431/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl pasekmių atliekant daugiau nei vieną užduotį


Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl pasekmių atliekant daugiau nei vieną užduotį  
B8-1431/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi, remiantis konsultavimo įmonės „Accenture“ 2014 m. atliktu tyrimu, kuriame dalyvavo 3 600 trisdešimtyje šalių dirbančių asmenų, 98 proc. apklaustųjų pripažįsta darbe atliekantys daugiau nei vieną užduotį ir 56 proc. apklaustųjų pusę darbo dienos skiria tam, kad atliktų daugiau nei vieną užduotį;

 

B.  kadangi daugiau nei vienos užduoties atlikimas, daugelio manymu, siejamas su didesniu našumu, tačiau tokiai nuomonei prieštarauja mokslinė literatūra, ir kadangi, pavyzdžiui, remiantis Stanfordo universiteto tyrimu (Jungtinės Amerikos Valstijos, 2009 m.), atlikti daugiau nei vieną užduotį iš tikrųjų reiškia vykdyti nuolat besikeičiančias kelias užduotis, o tai veda į mažėjantį našumą;

 

C.  kadangi, remiantis Londono universiteto tyrimu, dėl daugiau nei vienos užduoties atlikimo galvos smegenų žievėje mažėja pilkosios medžiagos, o tai 15 taškų mažina žmonių intelekto koeficientą;

 

1.  ragina Komisiją ir valstybes nares informuoti ekonominės ir socialinės veiklos vykdytojus apie daugiau nei vienos užduoties atlikimo poveikį ir sudaryti sąlygas organizuoti darbą taip, kad būtų išsaugotas darbuotojų našumas ir sveikata.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika