Rezolūcijas priekšlikums - B8-1431/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1431/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par vairāku uzdevumu vienlaicīgas veikšanas sekām

3.1.2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Mireille D’Ornano

B8-1431/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vairāku uzdevumu vienlaicīgas veikšanas sekām

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā saskaņā ar uzņēmuma Accenture pētījumu (2014. g.), kurā piedalījās 3600 profesionāļi no 30 valstīm, 98 % aptaujāto atzina, ka viņi darbā vienlaikus veic vairākas darbības, un 56 % aptaujāto atzina, ka vairāku uzdevumu vienlaicīgai veikšanai viņi veltī pusi no savas darbadienas;

 

B.  tā kā atbilstoši plaši izplatītam uzskatam vairāku uzdevumu vienlaicīga veikšana tiek saistīta ar lielāku ražīgumu, taču zinātniskā literatūra šo uzskatu neapstiprina, un tā kā saskaņā ar Stenforda universitātes (ASV, 2009. g.) pētījumu vairāku uzdevumu vienlaicīga veikšana patiesībā ir vairāku uzdevumu pārmaiņus veikšana, kas noved pie darba ražīguma samazināšanās;

 

C.  tā kā saskaņā ar Londonas universitātes pētījumu vairāku uzdevumu vienlaicīga veikšana izraisa pelēkās vielas apjoma samazināšanos smadzeņu priekšējā cingulārajā garozā, kā rezultātā vīriešiem intelektuālās attīstības koeficients samazinās par 15 punktiem,

 

1.  aicina Komisiju un dalībvalstis vērst ekonomikas un sociālās jomas dalībnieku uzmanību uz vairāku uzdevumu vienlaicīgas veikšanas sekām un atbalstīt tādu darba organizāciju, kas saskaņo ražīgumu un darbinieku veselību.