NÁVRH USNESENÍ
PDF 245kWORD 47k
3.1.2017
PE596.702v01-00
 
B8-1432/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o genu MCR-1 a rezistenci vůči kolistinu


Mireille D'Ornano

Návrh usnesení Evropského parlamentu o genu MCR-1 a rezistenci vůči kolistinu  
B8-1432/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kolistin je antibiotikum, které je kriticky důležité (Světová zdravotnická organizace), a že spotřeba kolistinu v Evropské unii se v období 2010–2014 zdvojnásobila;

B.  vzhledem k tomu, že gen MCR-1 byl zjištěn v Číně u bakterie Escherichia coli a způsobil její rezistenci vůči kolistinu;

C.  vzhledem k tomu, že gen MCR-1 zjištěný v Číně se vyskytuje na všech pěti kontinentech a že ve studii provedené u 2 001 státních příslušníků Nizozemska (2014), kteří předtím cestovali do zahraničí, bylo zjištěno šest vzorků genu MCR-1, aniž by se tyto osoby léčily;

D.  vzhledem k neúspěšné léčbě, o které informovalo Dánsko (2015);

1.  zdůrazňuje, že rezistence vůči kolistinu je znepokojivá, protože jde o lék poslední záchrany a gen MCR-1 se šíří prostřednictvím plazmidů;

2.  bere na vědomí hodnocení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí („ECDC“) ze dne 13. června 2016 a vybízí Komisi, aby prostřednictvím ECDC zpřísnila dohled týkající se genu MCR-1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí