FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 47k
3.1.2017
PE596.702v01-00
 
B8-1432/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om MCR-1 og colistin-resistens


Mireille D'Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om MCR-1 og colistin-resistens  
B8-1432/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at colostin ifølge Verdenssundhedsorganisationen er et antibiotika af "afgørende vigtighed", og at forbruget af colistin i EU er fordoblet mellem 2010 og 2014;

B.  der henviser til, at MCR-1-genet (MCR-1) er blevet identificeret i Kina i Escherichia coli-bakterier, der har gjort den resistent mod colistin;

C.  der henviser til, at MCR-1, som identificeret i Kina, er til stede på alle fem kontinenter, og at man i en undersøgelse af 2 001 hollandske borgere, der har rejst i udlandet (2014), har identificeret seks enheder af MCR-1, der ikke havde fået lægehjælp;

D.  der henviser til, at der i Danmark (2015) er indberettet et tilfælde af manglende terapeutisk effekt;

1.  understreger, at colistin-resistens er bekymrende på grund af sin karakter af at være en behandling i sidste instans og på grund af overførslen af MCR-1 via plasmid;

2.  tager vurderingen af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ("ECDC") af 13. juni 2016 til efterretning og tilskynder Kommissionen til, gennem ECDC, at intensivere overvågningen af MCR-1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik