RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 47k
3.1.2017
PE596.702v01-00
 
B8-1432/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


MCR-1 ja kolistiiniresistentsuse kohta


Mireille D'Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek MCR-1 ja kolistiiniresistentsuse kohta  
B8-1432/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et kolistiin on Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul kriitilise tähtsusega antibiootikum ja kolistiini tarbimine suurenes Euroopa Liidus 2010.–2014. aastal kaks korda;

B.  arvestades, et geen MCR-1 tuvastati Hiinas bakteril Escherichia coli, mille see geen muudab kolistiinile resistentseks;

C.  arvestades, et Hiinas tuvastatud geen MCR-1 eksisteerib viies maailmajaos ja 2001 välisreisil käinud ja arstiabi mitte saanud Madalamaade kodaniku hulgas 2014. aastal läbi viidud uuringus tehti kindlaks kuus MCR-1 kandjat;

D.  arvestades, et 2015. aastal anti Taanis teada juhtumist, mille puhul ravi ei õnnestunud;

1.  rõhutab, et kolistiiniresistentsus on murettekitav, sest kolistiin on viimase valiku ravim ja MCR-1 kandub edasi plasmiidi kaudu;

2.  võtab arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 13. juuni 2016. aasta hinnangut ja innustab komisjoni tõhustama ECDC kaudu MCR-1 jälgimist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika