PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 47k
3.1.2017
PE596.702v01-00
 
B8-1432/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


MCR-1-geenistä ja kolistiiniresistenssistä


Mireille D'Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys MCR-1-geenistä ja kolistiiniresistenssistä  
B8-1432/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että kolistiini on ”ratkaisevan tärkeä” antibiootti (Maailman terveysjärjestö) ja että kolistiinin käyttö on kaksinkertaistunut Euroopan unionissa vuosien 2010 ja 2014 välillä;

B.  ottaa huomioon, että MCR-1-geeniä on havaittu Kiinassa Escherichia coli -bakteerissa, joka MCR-1-geeniä kantaessaan muuttuu resistentiksi kolistiinille;

C.  ottaa huomioon, että Kiinassa havaittua MCR-1-geeniä esiintyy kaikilla viidellä mantereella ja että tutkimuksessa, joka tehtiin 2 001:lle ulkomailla matkustaneelle alankomaalaiselle (2014), havaittiin kuusi MCR-1-geeniä tapauksissa, joissa lääkehoitoa ei ollut annettu;

D.  ottaa huomioon, että Tanskassa on raportoitu bakteeritartunnan hoidon epäonnistumisesta (2015);

1.  korostaa, että kolistiiniresistenssin esiintyminen on huolestuttavaa, koska kolistiinia pidetään viimeisenä mahdollisena hoitokeinona ja koska MCR-1-geeni leviää bakteerista toiseen plasmidien välityksellä;

2.  panee merkille Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) 13. kesäkuuta 2016 tekemän arvion ja kehottaa komissiota tehostamaan MCR-1-geenin valvontaa ECDC:n kautta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö