REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 449kWORD 47k
3.1.2017
PE596.702v01-00
 
B8-1432/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par gēnu MCR-1 un rezistenci pret kolistīnu


Mireille D’Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gēnu MCR-1 un rezistenci pret kolistīnu  
B8-1432/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā kolistīns ir „kritiski svarīga” antibiotika (kā to klasificējusi Pasaules Veselības organizācija) un tā kā laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam kolistīna lietošanas apjoms Eiropas Savienībā ir divkāršojies;

B.  tā kā Ķīnā ir konstatēts, ka baktērijā Escherichia coli ir gēns MCR-1 (turpmāk „MCR‑1”), kas padara šo mikroorganismu rezistentu pret kolistīnu;

C.  tā kā Ķīnā atrastā MCR-1 klātbūtne ir konstatēta piecos kontinentos un tā kā 2014. gada pētījumā, kurā piedalījās 2001 Nīderlandes iedzīvotājs, kas bija ceļojis uz ārzemēm, sešu cilvēku organismā tika atrasts MCR-1, bet ārstniecības līdzekļu pret to nav;

D.  tā kā Dānijā 2015. gadā ir reģistrēts gadījums, kad ārstēšana beigusies neveiksmīgi,

1.  uzsver, ka rezistence pret kolistīnu raisa bažas, jo kolistīns ir ārstniecības līdzeklis, ko izmanto tad, kad visas citas iespējas ir izsmeltas, un MCR-1 transmisija notiek ar plazmīdas starpniecību;

2.  pieņem zināšanai Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk „ECDC”) 2016. gada 13. jūnija novērtējumu un mudina Komisiju sadarbībā ar ECDC stingrāk īstenot MCR-1 uzraudzību.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika