ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 47k
3.1.2017
PE596.702v01-00
 
B8-1432/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over mcr-1 en de resistentie tegen colistine


Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over mcr-1 en de resistentie tegen colistine  
B8-1432/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat colistine een antibioticum "van cruciaal belang" is (Wereldgezondheidsorganisatie) en dat het gebruik van colistine in de Europese Unie tussen 2010 en 2014 is verdubbeld;

B.  overwegende dat het mcr‑1‑gen (hierna: mcr-1) in China is teruggevonden in de bacterie Escherichia coli en dat deze bacterie hierdoor resistent wordt aan colistine;

C.  overwegende dat mcr-1 weliswaar ontdekt is in China, maar aanwezig is op vijf continenten, en dat er in een studie die is verricht op 2 001 Nederlandse burgers (2014) die een reis in het buitenland hadden gemaakt zes specimens van mcr‑1 zijn teruggevonden, zonder dat de reizigers medische zorgen hadden gekregen;

D.  overwegende dat er in Denemarken in 2015 een geval van therapeutisch falen is gemeld;

1.  onderstreept dat resistentie tegen colistine verontrusting wekt, omdat het antibioticum gebruikt wordt als laatste behandelingsmiddel en mcr‑1 wordt overgedragen via plasmiden;

2.  neemt kennis van de evaluatie van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding (ECDC) van 13 juni 2016 en spoort de Commissie aan om via het ECDC scherper toezicht te houden op mcr‑1.

Juridische mededeling - Privacybeleid