PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
3.1.2017
PE596.702v01-00
 
B8-1432/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie MCR-1 i oporności na kolistynę


Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie MCR-1 i oporności na kolistynę  
B8-1432/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że kolistyna to antybiotyk o „krytycznym znaczeniu” (Światowa Organizacja Zdrowia) i że jej spożycie w Unii Europejskiej w okresie 2010–2014 wzrosło dwukrotnie;

B.  mając na uwadze, że w Chinach w bakterii Escherichia coli odkryto gen MCR-1 powodujący jej odporność na kolistynę;

C.  mając na uwadze, że wykryty w Chinach gen MCR-1 występuje na pięciu kontynentach i że w badaniu przeprowadzonym w 2014 r. na 2001 obywatelach holenderskich, którzy podróżowali za granicę i nie korzystali z opieki medycznej w sześciu przypadkach stwierdzono obecność genu MCR-1;

D.  mając na uwadze, że w 2015 r. odnotowano w Danii przypadek niepowodzenia leczenia;

1.  podkreśla, że oporność na kolistynę jest niepokojąca z uwagi na charakter kolistyny jako leku ostatniej szansy oraz przenoszenie genu MCR-1 przez plazmidy;

2.  odnotowuje ocenę Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 13 czerwca 2016 r. i apeluje do Komisji o wzmożone monitorowanie, za pośrednictwem ECDC, genu MCR-1.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności