NÁVRH UZNESENIA
PDF 246kWORD 47k
3.1.2017
PE596.702v01-00
 
B8-1432/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o MCR-1 a odolnosti voči kolistínu


Mireille D'Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o géne MCR-1 a odolnosti voči kolistínu  
B8-1432/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže kolistín je kriticky dôležité antibiotikum (Svetová zdravotnícka organizácia) a užívanie kolistínu sa v EÚ v rokoch 2010 až 2014 zdvojnásobilo;

B.  keďže gén MCR-1 („MCR-1“) bol zistený v Číne v baktérii Escherichia coli a zapríčinil jej odolnosť voči kolistínu;

C.  keďže v Číne zistený gén MCR-1 sa vyskytuje na piatich kontinentoch a keďže v rámci štúdie na 2001 obyvateľoch Holandska (2014), ktorí vycestovali do zahraničia bez zdravotnej starostlivosti, sa našlo šesť prípadov s MCR-1;

D.  keďže v Dánsku oznámili, že liečba bola neúspešná (2005);

1.  zdôrazňuje, že odolnosť voči kolistínu je znepokojujúca vzhľadom na to, že sa využíva len v krajných prípadoch, a že MCR-1 sa prenáša plazmidom;

2.  berie na vedomie hodnotenie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) z 13. júna 2016 a nabáda Komisiu, aby prostredníctvom ECDC zintenzívnili dohľad nad MCR-1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia